SLUŽBY

Vedení účetnictví

Pro malé a střední firmy nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, dle platných zákonů.

Vedení daňové evidence

Pro podnikající fyzické osoby poskytujeme vedení daňové evidence, poradenství a veškerou agendu, dle platných zákonů.

Mzdová agenda

Zpracujeme Vám veškerá data, která souvisí se mzdovou či personální agendou – pracovní smlouvy, výpočet mezd, zpracování přehledů pro ČSSZ i pro zdravotní pojišťovny.

Controlling

Pokud si účetnictví vedete sami, ale v některých oblastech si nejste jistí, rádi Vám nabídneme kontrolu nebo konzultace k dané problematice.

Daňové přiznání

DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, daně z příjmů právnických a fyzických osob, silniční daň.

GDPR